Kuns | Arts

Visit our exhibitions | Besoek ons uitstallings


During the Klein Karoo Klassique event there will be a range of art exhibitions that will take place in Oudtshoorn. Check in later to read more about what you can expect at Klein Karoo Klassique this year.
Tydens Klein Karoo Klassique is daar ’n verskeidenheid van kunsuitstallings wat op Oudtshoorn plaasvind. Lees later meer wat jy te wagte kan wees.