Program | Programme

Program | Programme


Volgende jaar is ’n groot jaar vir Klein Karoo Klassique: ons vier ’n dekade se klassieke musiek, kuns, kos en wyn op Oudtshoorn. Klassique het oor die afgelope nege jaar ’n diverse musiekprogram aangebied en ons moedig kreatiewe en toeganklike debuutvoorstelle aan, vir moontlike insluiting op die program. Deel jou voorstelle of gedagtes rondom die musiekprogram met ons.
Stuur gerus enige programvoorstelle voor Woensdag, 15 November 2017, na Linda Marques by linda@kunste.org.za.
Voorleggings moet asseblief die titel en inhoud van die uitvoering, ’n lys van betrokkenes, aanduiding van musiekinstrumente en stemme, asook kostes vir die uitvoering insluit.
Indien jy enige navrae het, kontak gerus vir Hugo Theart, by +27 (0) 83 324 2445 of hugo@kunste.org.za.
Next year is a milestone year for Klein Karoo Klassique: we celebrate a decade of classical music, art, food and wine in Oudtshoorn. Over the past nine years, Klassique presented a diverse music programme and we encourage creative and accessible debut proposals, for possible inclusion on the programme. Share your proposals for, and thoughts on, the music programme with us.
You are welcome to send any programme proposals to Linda Marques at linda@kunste.org.za, before Wednesday, 15 November 2017.
Included in your proposal should be the title and content of the recital, a list of participants, an indication of the music instruments and voices, as well as the cost of the recital.
If you have any enquiries, contact Hugo Theart at +27 (0) 83 324 2445 or hugo@kunste.org.za.