Handel’s Roman Cantatas

With Lynelle Kenned (soprano), Hlengiwe Mkhwanazi (soprano), Ralitza Macheva (baroque violin), Rosamund Ender (baroque cello & viola da gamba), Dale de Windt (chamber organ) and Erik Dippenaar (harpsichord & Director)

During the 17th century – in parallel with the development of the new forms of opera and oratorio – a form of secular vocal composition developed which came to be called the cantata. Unlike opera and oratorio, the Italian cantata in the 17th century was usually intended for domestic performance. By the beginning of the 18th century, cantatas had developed into self-contained dramatic scenes – almost mini operas. Especially in Rome, in times when the church banned opera performances, these cantatas served as a substitute dramatic outlet for composers and singers. During Handel’s years of study in Italy in the first decade of the 18th century, he composed a great number of Italian cantatas. Following their award-winning Handel at Home programme, members of the Cape Town Baroque Orchestra, alongside sopranos Lynelle Kenned and Hlengiwe Mkhwanazi, present a selection of these dramatic and expressive gems. The recital is followed by a free 45-minute music discussion with artists upstairs in the Banqueting Hall.

Met Lynelle Kenned (sopraan), Hlengiwe Mkhwanazi (sopraan), Ralitza Macheva (barokviool), Rosamund Ender (baroktjello & viola da gamba), Dale de Windt (kamerorrel) en Erik Dippenaar (klavesimbel & musikale leier)

Tydens die 17de eeu – in dieselfde tyd waarin die nuwe vorme van opera en oratorium ontwikkel is – het ’n vorm van sekulêre vokale komposisies ontwikkel wat die kantate genoem is. Anders as opera en oratorium was die Italiaanse kantate in die 17de eeu gewoonlik vir huishoudelike optredes bedoel. Teen die begin van die 18de eeu het kantates ontwikkel tot selfstandige dramatiese tonele – amper mini-operas. In Rome veral, in die tyd toe die kerk opera-optredes verbied het, het hierdie kantates as ’n plaasvervanger dramatiese uitlaat vir komponiste en sangers gedien. Tydens Handel se studiejare in Italië in die eerste dekade van die 18de eeu het hy ’n groot aantal Italiaanse kantates gekomponeer. Na afloop van hulle bekroonde Handel at Home-konsertprogram, bied lede van die Kaapstad Barokorkes, saam met soprane Lynelle Kenned en Hlengiwe Mkhwanazi, ’n keur van hierdie dramatiese en uitdrukkingsvolle juwele aan. Die uitvoering word gevolg deur ’n gratis 45-minute musiekgesprek met kunstenaars bo in die Banketsaal.

PROGRAM
George Frideric Handel (1685 – 1759)
Cantata: Pensieri notturni di Filli (1707)
Cantata: La Lucrezia (1706)
Organ concerto in B-flat Major, Op. 4, Nr. 2 (1738)
     A tempo ordinario, e staccato – Allegro
Cantata: Se pari è la tua fè (1708)
Violin sonata in A Major, Op. 1, Nr. 3 (1727)
     Larghetto – Allegro
Duet: Amor gioie mi porge (ca. 1707 – 1709)

Inligting

Datum
Tyd
Tydsduur

6 Augustus
14:00
60 min.

Venue

Burgersentrum

Scroll to Top